Kres ery gospodarki odgórnie planowanej znaczył między innymi odzyskanie przez naszych rodaków możliwość sięgnięcia w całkowitej mierze po prywatną przedsiębiorczość względem budowania domów. Przez dekady budowanie budynków jednorodzinnych było odsunięte na odleglejszy plan wobec odmiennego pokroju priorytetów władz Polski Ludowej, którymi była budowa wieżowców wielorodzinnych, w których po dziś dzień mieszka przytłaczająca grupa rezydentów Polski. Nim nastał 1989 rok i tak żaden człowiek na to nie narzekał, gdyż była to jedyna w swoim rodzaju opcja zakwaterowania „na własnym”.

CZYTAJ