Dla większości Polaków pragnieniem życia jest posiadanie samodzielnego budynku. Fantazjują oni o jakimś kąsku ziemi, na którym mogliby postawić domostwo, oraz prowadzić wygodne życie. Zamieszkanie na wsi Gdy rozważamy o oddzielnym domu, to najczęściej mamy na myśli wieś. Pomimo tego, że budynki da się wystawiać także na pograniczach miast, ale zwykle są one wznoszone jednak na wsi. Na rodzimych wsiach budynki wystawiają nie tylko autochtoni. Ale też miastowi. Ci, co są rodowitymi mieszczanami.

CZYTAJ

Kres ery gospodarki odgórnie planowanej znaczył między innymi odzyskanie przez naszych rodaków możliwość sięgnięcia w całkowitej mierze po prywatną przedsiębiorczość względem budowania domów. Przez dekady budowanie budynków jednorodzinnych było odsunięte na odleglejszy plan wobec odmiennego pokroju priorytetów władz Polski Ludowej, którymi była budowa wieżowców wielorodzinnych, w których po dziś dzień mieszka przytłaczająca grupa rezydentów Polski. Nim nastał 1989 rok i tak żaden człowiek na to nie narzekał, gdyż była to jedyna w swoim rodzaju opcja zakwaterowania „na własnym”.

CZYTAJ